Feromangán - FeMn

 Balenie a doprava

FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 500 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.
 
Kusovosť (mm)
 
0-2, 2–10, 10-30, 10-50, 10-80, 10-150
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Mn

C

Si

P

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

FeMnC P0,25

min. 75

76,0

max. 7,5

6,7

max. 0,8

0,3

max. 0,25

0,2

FeMnC P0,10

min. 75

76,0

max. 7,5

6,7

max. 2,0

1

max. 0,10

0,09

 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

FeMnC

7,3

10 - 80

3 630 - 3 760

1 300 - 1 350

FeMnC 0,20P  7,3 10 - 80 3 630 - 3 760  1300 - 1 350
 
Poznámka: : Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.