Ferosilícium - FeSi

Balenie a doprava

FEROSILÍCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v paletách s hmotnosťou materiálu do 1 200 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.
 
Kusovosť (mm)
 
0-2, 2–10, 10–30, 10-40, 10-50, 10-80, 10-100
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Si

Al

P

Ti

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant. Typ.

FeSi 75%

min. 72

73,5

max. 2,0

1,6

max. 0,05

0,035

   

FeSi 75% raf. 

min. 68

70,0

max. 1,5

1,4

max. 0,05

0,04

max. 0,20 0,15

FeSi 75 % <0,10 Ti

min. 73

72-76

max. 1,7

1,5

 

 

max.0,10 0,09

FeSi 65%

min. 64

66,0

max. 1,5

1,0

max. 0,04

0,03

 

FeSi 45%

min. 41

45,0

max. 1,2

0,8

max. 0,04

0,035

 
 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

FeSi 75%

3,7

10 - 80

1 510 - 1 600

1 270 - 1 330

FeSi 65%

4,3

10 - 80

1 780

1 205 - 1 270

FeSi 45%

5,1

10 - 80

2 360 - 2 730

1 210 - 1 230

 
Poznámka: Fyzikálne údaje rafinačných zliatin sú len nepatrne odlišné od štandardných zliatin. Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.