Ferosilícium - FeSi

Balenie a doprava

FEROSILÍCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v paletách s hmotnosťou materiálu do 1 200 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.
 
Kusovosť (mm)
 
0-3, 2– 10, 5–50, 10-50, 10-80
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Si

Al

P

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

FeSi 75%

min. 72

73,5

max. 2,5

1,6

max. 0,05

0,04

FeSi 75% raf. Al max 1,5%

min. 73

74,0

max. 1,5

1,4

max. 0,05

0,04

FeSi 75% raf. Al 0,1%

min. 70

72,0

max. 0,1

0,08

max. 0,04

0,03

FeSi 75% raf. Al 0,2%

min. 70

72,0

max. 0,2

0,15

max. 0,04

0,03

FeSi 65%

min. 63

66,0

max. 2,5

1,3

max. 0,04

0,03

FeSi 65% raf. Al 0,1%

min. 62

64,0

max. 0,1

0,08

max. 0,04

0,03

FeSi 65% raf. Al 0,2%

min. 62

64,0

max. 0,2

0,15

max. 0,04

0,03

FeSi 45%

min. 41

44,0

max. 1,5

0,8

max. 0,04

0,03

 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

FeSi 75%

3,7

10 - 80

1 510 - 1 600

1 270 - 1 330

FeSi 65%

4,3

10 - 80

1 780

1 205 - 1 270

FeSi 45%

5,1

10 - 80

2 360 - 2 730

1 210 - 1 230

 
Poznámka: Fyzikálne údaje rafinačných zliatin sú len nepatrne odlišné od štandardných zliatin. Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.