Silikokalcium - FeSiCa

Balenie a doprava

SILIKOKALCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu do 1 000 kg a tiež v big bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní v suchých a dobre vetraných skladoch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

PRÁŠKOVÉ SILIKOKALCIUM sa dodáva v big bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Manipuluje a dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Nutné skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu. Balený materiál sa odporúča otvárať až pred použitím.

Kusovosť (mm)

0-1, 0-2, 1-1,4, 2-5, 5-30, 5-60, 10-60, 10-80, 10-100
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Ca

Si

Al

P

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant. Typ.

FeSiCa 30/60

min. 30

30,5

min. 60

60,5

max. 1,5

1,4

max. 0,04 0,025

FeSiCa 30/60 Al < 1,2

min. 30

30,5

min. 60

60,5

max. 1,2

1,1

max. 0,04 0,025
FeSiCa 30/58 min. 30 31,5 min. 58 58,5 max. 1,5 1,4 max. 0,04 0,025

 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

FeSiCa 30 %

2,5

10 - 80

1 360

980 – 1 200

Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.

  • prášok SiCa granulometrie 0 – 1 mm pre škandinávske dýzy
  • prášok SiCa granulometrie 0 – 2 mm pre výrobu plnených profilov