Silikomangán - FeSiMn

Balenie a doprava

SILIKOMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 300 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

 
0-5, 2–10, 10-50, 10-80
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Mn

Si

C

P

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

FeSiMn 17 % Si

min. 65

65,5

min. 16

17

max. 2,0

1,4

max. 0,20

0,15

FeSiMn 14 % Si

min. 65

66

min. 14

14,5 - 16

max. 2,5

1,7

max. 0,25

0,20

 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

FeSiMn

6,4

10 - 80

3 480 - 3 520

1 350 – 1 400

Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.