Ferosilícium - FeSi

Balenie a doprava FEROSILÍCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v paletách s hmotnosťou materiálu do…

→ viac

Feromangán - FeMn

 Balenie a doprava FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu…

→ viac

Stredne uhlíkatý Feromangán - MC FeMn

Balenie a doprava STREDNE UHLÍKATÝ FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou…

→ viac

Silikomangán - FeSiMn

Balenie a doprava SILIKOMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do…

→ viac

Silikokalcium - FeSiCa

Balenie a doprava SILIKOKALCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu do 1 000 kg…

→ viac

Ostatné ferozliatiny

Balenie a doprava OSTATNÉ FEROZLIATINY sa dodávajú voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu…

→ viac