Ostatné ferozliatiny

Balenie a doprava

OSTATNÉ FEROZLIATINY sa dodávajú voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu do 1 000 kg a tiež v big bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní v suchých a dobre vetraných skladoch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu. FeSiMg a FeSiBa sa pridáva aj v práškovej forme ako náplň do plnených profilov..
 
Kusovosť (mm)
 
podľa požiadaviek zákazníka
 
 

Chemické zloženie
v %

Cr

C

Si

S P Mg Ba Al

FeCrC

min. 60

max. 8,0

max. 2,0

max. 0,05 max. 0,04      

FeSiCr

min. 32

max. 0,05

max. 47

max. 0,03 max. 0,035      

FeSiMg

 

 

44-48

    6,0-8,0   0,4-1,0

FeSiBa

 

 

67-72

      2,0-2,7 0,8-1,5