Stredne uhlíkatý Feromangán - MC FeMn

Balenie a doprava

STREDNE UHLÍKATÝ FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 500 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.
 
Kusovosť (mm)
 
10-50, 10-80
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.
 

Chemické zloženie
v %

Mn

C

Si

P

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

Garant.

Typ.

MC FeMn 2,0 C

min. 80

81

max. 2,0

1,7

max. 2,0

1,0

max. 0,3

0,25

MC FeMn 1,5 C

min. 78

80

max. 1,5

1,2

max. 1,0

0,5

max. 0,2

0,15

 

Fyzikálne údaje

Merná hmotnosť (g/cm3)

Kusovosť
(mm)

Sypná hmotnosť
(kg/m3)

Interval tavenia
(°C)

MC FeMn

7,8

10 - 80

4 200

1 350 – 1 400

 
Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.