Plnené profily

Balenie a doprava

PLNENÝ PROFIL  je dodávaný vo forme samonosného zvitku na drevených paletách s vodorovnou alebo zvislou osou uloženia (v oboch prípadoch je zvitok uložený v oceľovej klietke). Zvitky sú zabalené v plastickej fólii. Na spájanie profilov sa doporučuje použiť spojku a špeciálne kliešte.

 

Typické chemické zloženie náplne v %

Ca

Fe

Si

Al

P

S

C

popol

Plnený profil FeSiCa 30/60

28-32

 

58-62

max. 1,5

max. 0,05

 max. 0,05
 

max. 1,0
 


 

Plnený profil C


 

 


 


 


 


 

min. 97

max. 0,8

Plnený profil S


 

 


 


 


 

min. 99


 


 

Plnený profil CaFe 28-32 68-72         max. 0,5  

 

Technická špecifikácia plneného profilu priemeru 13 mm

Fyzikálne údaje

Jednotka

FeSiCa 30%

S

C

CaFe 30/70

CaFeAl
25/50/25

Ti

CaFeAl
40/30/30

Hrúbka ocele

mm

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Zrnitosť náplne

mm

0 - 2

0 - 2

0 - 2

0 - 2

0 - 2

0 - 2

0 - 2

Hmotnosť náplne

g/m-1

225 ± 10

180 ± 10

160 ± 10

270 ± 20

225 ± 20

225 ± 10

170 ± 20

Hmotnosť obalu

g/m-1

155

155

155

155

155

155

155

Celková hmotnosť 1m

g/m-1

380

335

325

425

380

380

325

Podiel náplne v profile

%

60

54

51

64

60,5

59

55,5

Celková dĺžka profilu

m

3 200 - 6 700

3 100 - 6 600

3 100 - 6 600

5 000

3 200

3 100

4 900

Celková hmotnosť zvitku

kg

1 180 - 2 520

1 000 - 2 150

1 000 - 2 150

2 100

1 200

1 200

1 600

Vnútorný priemer zvitku

mm

550

550

550

550

550

550

550

Vonkajší priemer zvitku

mm

1 100 - 1 430

1 100 - 1 430

1 100 - 1 430

1 300

1 100

1 100

1 300

Šírka zvitku

mm

800

800

800

800

800

800

800

 

Technická špecifikácia plneného profilu priemeru 9 mm

Fyzikálne údaje

Jednotka

FeSiCa 30%

S

C

FeSi 75%

Hrúbka ocele

mm

0,4

0,4

0,4

0,4

Zrnitosť náplne

mm

0-2

0-2

0-2

0-2

Hmotnosť náplne

g/m-1

105 ± 6

80 ± 5

77 ± 4

110 ± 6

Hmotnosť obalu

g/m-1

98

98

98

98

Celková hmotnosť 1m

g/m-1

203

182

175

208

Podiel náplne v profile

%

50

46

44

51,5

Celková dĺžka profilu

m

7 300

5 800 - 7 700

5 800

7 300

Celková hmotnosť zvitku

kg

1 500

1 050

1 000

1 600

Vnútorný priemer zvitku

mm

550

520

520

550

Vonkajší priemer zvitku

mm

1 100

1 100

1 100

1 100

Šírka zvitku

mm

800

600

600

800