Microsilica - Sioxid®

MICROSILICA-SIOXID® je obchodným označením jemnodisperzného silikátového materiálu sivej farby. MICROSILICA…

→ viac

Grasimat

GRASIMAT je sypký materiál – kamenivo svetlozelenej farby, ktorý sa vyrába granuláciou ferosilikomangánovej…

→ viac

Simat

Kamenivo SIMAT sa vyrába ako štrkodrvina drvením a triedením ferosilikomangánovej trosky, ktorá tuhne a chladne…

→ viac