Grasimat

GRASIMAT je sypký materiál – kamenivo svetlozelenej farby, ktorý sa vyrába granuláciou ferosilikomangánovej trosky zloženej hlavne zo zmesi kysličníkov kremíka, vápnika, hliníka, horčíka a mangánu.

Na výrobok GRASIMAT vydal Technická a skúšobný ústav stavebný osvedčenie č. 00006/TSUS/B/2009. Následne bola preukázaná zhoda výrobku certifikáciou a na výrobok bol vydaný certifikát preukázania zhody č. 0901A/03/0001/1/C/C11.

Kamenivo GRASIMAT nemá negatívny vplyv na životné prostredie preukázané v posudku autorizovanej osoby Ingeo - laboratória, s. r. o., Žilina v zmysle vyhlášky MŽP č. 111/1993 Z. z., č. 53/1995 Z. z., a č. 273/2001 Z. z.

Použitie

Kamenivo GRASIMAT sa používa ako materiál pre obsypy a zásypy kanalizačného, vodovodného, prípadne iného potrubia, káblových rozvodovo uložených v zemi a na zimnú údržbu komunikácií.

Balenie a doprava

Výrobok GRASIMAT sa dodáva voľne ložený na nákladných automobiloch alebo železničných vagónoch.

Kusovosť (mm)

Veľkosť zrna

0,05 – 0,5

0,5 - 1

1 - 4

4 - 8

% hmotnosti

2 - 30

15 - 55

45 - 95

5 - 20

Ostatné údaje

zhutniteľnosť: min. 90 % pri vlhkosti 22,5 – 25,5 %
agresivita na potrubné materiály: podľa STN 73 1215 : 1983
merná obj. hmotnosť: cca 2 900 kg/m3

Typické chemické zloženie v %

CaO

SiO2

Al2O3

MnO

MgO

FeO

K2O+Na2O

GRASIMAT

28 - 35

35 - 43

7 - 20

5 - 15

5 - 12

0,4 - 1,5

3 - 10

Súbory na stiahnutie